Batıkent Dershane Önerisi

Ankara Yenimahalle ilçesine bağlı dershaneler, Batıkent dershane önerisi almak için pek çok seçenek sunar. Liselere geçiş, kurum sınavları, memuriyet sınavları ve üniversite sınavları insan hayatında bir dönüm noktasıdır. Tercihlerini verdikleri kararlara göre yaparlar. Okul ortamında ya da evinde yeterli ve verimli ders çalışma imkânı olmayanlar için dershaneler kurtarıcı vazifesi görür. Dershaneler ülke genelinde ya da yerel olarak hizmet verir. Şubeleşmiş dershaneler kadar tek bir dershane ile hizmet veren çok iyi eğitim kurumlarını Batıkent semtinde rahatlıkla bulabilirsiniz.

Batıkent Dershane Önerisi- Eğitim Sistemi

Verimli ve kaliteli bir eğitim almak, hayatın her aşamasında önemlidir. Bireylerin sevdikleri ve mesleklerini yaparken her türlü kazanabilecekleri tercihler yapmaları önemlidir. Bir öğrencinin hedefi istediği okula girebilmek, memurluk sınavına girecek kişinin hedefi ise hem iş sahibi olmak hem de geleceğini devlet güvencesi altına alabilmektir. Tıpta ya da akademik anlamda uzman olmak isteyenlerin de girmek zorunda olduğu sınavlar vardır. Batıkent dershane önerisi, Batıkent semtinde bir dershane arayışında olan insanların araştırmalarına yardımcı olur.

Okullarda Eğitim

Ülkemizdeki her okulda yeterli eğitim verilmeye çalışılsa da; kalabalık sınıf mevcudu, sürekli değişen müfredatlar, kaldırılan ve yerine yenisi getirilen sınav sistemleri, sağlıklı bir eğitime imkân tanımaz. Dershaneler tüm bu eksiklikleri göz önüne alarak, eksiklikleri tamamlayıcı eğitim kurumlarıdır. Olumsuzluklar nedeniyle yetersiz kalınan durumlarda özel ders almak da bir seçenektir. Ancak her ders için bir öğretmenden destek alınması, dershanelere oranla daha pahalıya mal olacaktır. Özel derslerde öğretmene her ders için belirlenen bir ücret ödenmesi gerekirken, dershanelerde pek çok alan dersi için bir paket program oluşturulmaktadır.

Okulların bir diğer eksik yöne ise, öğretmenlerin kendi sorumluluklarındaki öğrencileri ile birebir ilgilenmesinin imkânsız olmasıdır. Öğretmenlerin derslerine girdiği birkaç sınıf ve bunlarda da en çok 40 öğrenci olsa, derslerin konu anlatımı ve soru çözümü için birebir ilgilenmek mümkün olmayacaktır. Ayrıca halen pek çok okulda rehberlik ve psikolojik destek yetersizdir. Gün içinde ise ders aralarında hijyen ve sınıfların temizliğinin sağlanması da mümkün olamaz.

Tüm bunları eksiksiz yerine getiren okul sayısı çok azdır. Batıkent dershane önerisi bu semtte eğitim gören öğrencilerin bu eksiklikler nedeniyle dershane arayışına destektir. Ülkemizde sınav sistemi 3–4 yılda bir değişir. Bazı derslerde de müfredatlar değişmektedir. Dershaneler tüm bu değişiklikleri yakından takip eder ve sistemleri anlık günceller.

Dershanelerin Yararları- Okul ve Dershane Karşılaştırması

Dershaneler ve okullar arasında bir karşılaştırma yapacak olursak;

 • Dershaneler daha az mevcutlu sınıflarda eğitim verir. Bir okuldaki bir sınıfta mevcut

40 kişiye kadar yükselirken, kitle dershanelerinde en çok 25, butik dershanelerde ise en çok 10 kişiye kadar eğitim verilir.

 • Okullarda ders kitapları Milli Eğitim’e bağlı olarak belirlenir. Dershanelerde ise

bazılarında ise kitaplar, yine Milli Eğitim müfredatına bağlı olarak okulun uzman öğretmenleri tarafından hazırlanır. Soru bankaları dağıtılır ve yine uzman öğretmenler tarafından hazırlanan ders videoları ile eğitim desteklenir.

 • Okullardaki en büyük sorun kalabalık sınıflardır. Bu yüzden öğretmenlerin öğrencilerle

ilgilenmesi ve öğrencilerin sorularına yanıt vermesi zorlaşabilir. Batıkent dershane önerisi aramalarında daha az mevcutlu butik dershanelerin tercihi bu yüzdendir. Dershanelerde öğrenciyle rahatça ilgilenebilir.

 • Okullarda ders programları sınıf geneline göre hazırlanırken, dershanelerde ders

programları yıllık olarak ve her bir öğrenciye göre ayrı düzenlenir.

 • Okullarda öğrenci dağılımı sınıflara göre belirlenirken, dershanelerde ise yapılan

yeterlilik sınavına göre belirlenir.

 • Okulların bazılarında ders sınavları hala klasik sisteme göre yapılırken, dershanelerin

deneme sınavları gerçek sınavla birebir değerde ve test usulü yapılır.

 • Okullarda sürenin kısıtlı olması ve bazı nedenlerden dolayı bazı konuların anlatımı

atlanabilir. Öğrenci anlamadığı konuyu ya da soruyu öğretmenine tekrar sorsa da, öğretmenin başka sınıfta dersleri olduğundan yanıt veremeyebilir. Dershanelerde öğrenciler anlamadıkları konuları ve soruları öğretmeninden randevu alarak sorabilir. Öğretmen uygun gün ve saati belirleyerek öğrencisinin sorularını yanıtlar.

 • Dershanelerde öğrencinin derslerdeki gelişiminin takibi yanında psikolojik ve bilişsel

gelişiminin takibi de yapılır. Bu okullarda pek mümkün değildir. Herhangi bir sorun halinde dershane yönetimi öğrenci velisiyle iletişime geçip sorun hakkında bilgi alır. Ya da psikolojik danışmanlar öğrenciyle görüşüp mevcut sorunu çözmek için çaba gösterir. Okullarda böyle bir imkân yoktur.

 • Okullarda ödevler sınıf geneline verilirken, dershanelerde verilen ödevler öğrenciye

özeldir.

Batıkent dershane önerisi alırken dikkat etmeniz gereken bir başka durum da dershane hakkında yapılan yorumlardır.

Batıkent Dershane Yorumları

Sağlıklı bir dershane araştırması yapmak için dershanelere yapılan yorumlar, karar verme aşamasında önemlidir. Batıkent semtinde eğitim faaliyeti gösteren dershaneler arasından seçim yapmak zorlaşabilir. Bu nedenle daha detaylı bir araştırma yapmak gerekir. Dershaneler hakkında yapılan yorumlarla ve arama motoruna adının yazılmasıyla;

 • Dershanenin eğitim kalitesi
 • Daha önceki başarıları
 • Mezun ya da mevcut öğrencinin memnuniyet durumu
 • Hangi yönlerinin şikâyet konusu olduğu
 • Dershane ücretleri, yapılan ücret indirimleri ve bursluluk sınavları
 • Dershanenin tavsiye edilip edilmediği
 • Yeterli kaynak ve araç-gereç olmadığı
 • Dershanenin konumu, bina ve fizikse yapısı hakkında bilgi alınabilir. Ayrıca iletişim

bilgileri de yer almaktadır. Dershaneye ait web sitesi varsa bir buton yardımıyla web sitesine anlık erişim sağlanabilir.

Batıkent Dershane Ücretleri

Batıkent dershane önerisi alırken dershaneni ücretine ve ödeme şekillerine de dikkat etmeniz gerekir. Dershane ücretleri; dershanenin verdiği kurs, bulunduğu il ve bölge, lokasyon, verdiği tüm hizmetler, bina kirası, çalışan ve öğretmen maaşları, dershanenin ödediği vergi ve genel giderler hesaplanarak belirlenir. Öğrenciye ekstra hizmet sunulacaksa ( servis, yemek vb.) bu da ücretlere yansıtılır.

TYT, AYT ve LGS gibi kurslar genelde 4 ila 6 Bin TL. den başlarken, bir mesleğe yönelik TUS ve DUS gibi kurs ücretleri de 30–40 bin TL. hatta büyük şehirlerde 60–65 bin TL. ye kadar çıkabilir. Dershaneye gitmeye vakti olmayıp dershanenin çevrimiçi kurslarından yararlanmak, daha uygun fiyat ödenmesini sağlayacaktır.

TUS-DUS Dershaneleri

Yılda iki kez, 14 şehirde yapılan TUS ve DUS sınavları, Tıp Fakültesi mezunlarının meslekte uzman olmak için girdikleri zorlu sınavlardır. DUS sınavları bir kurumda uzman olmak isteyen diş hekimlerinin girdikleri sınavlardır. Kendi bireysel şekilde muayenehane hizmeti vereceklerin DUS sınavına girmeleri gerekmez. DUS, yılda 1 kez yapılır.

Batıkent TUS ve DUS için Batıkent dershane önerisi alınmadan evvel sınava giriş şartlarının da bilinmesi gerekir. TUS sınavı ise yılda iki kez Nisan ve Eylül aylarında belirlenen tarihlerde yapılmaktadır. Eczacılık, veterinerlik, biyoloji, tıbbi biyoloji, kimya mezunları, intern hekimler ve pratisyen hekimler TUS sınavına girebilirler. Pratisyen hekimler sınavı kazandıktan sonra Adli Tıp Kurumu, Eğitim ve Araştırma Fakülteleri ve Eğitim/Araştırma hastanelerinde 3–6 yıl arası uzmanlık eğitimi aldıktan sonra uzman doktor olarak görev yapabilirler.

TUS zor bir sınavdır ve disiplinli/verimli bir çalışma gerektirir. Düzenli ve planlı bir çalışma programıyla kazanılabilecek bir sınavdır. İyi bir dereceyle başarı sağlanabilir. TUS dershane ücretleri, bulunduğu şehre göre değişir. En az 5 bin, en yüksek 15 bin TL. arası olsa da, büyük şehirlerde çok daha yüksek ücret talep eden dershaneler vardır. Ödemeler taksitle ve aylık olarak alınmaktadır. Dershaneye kaç ay gidilecekse ona göre ödeme belirlenir ve plan oluşturulur.

KPSS Dershaneleri

KPSS sınavına Batıkent’te hazırlananlar için Batıkent dershane önerisi almak gereklidir. Alanında uzman ve deneyimli öğretmenlerden ders almak, memurluk sınavı olarak bilinen KPSS sınavlarında başarı sağlar. Her kurumun memur alımında belli bir kriter ve puan şartı vardır. Memurluk sınavına girmek için çok fazla rakiple mücadele edileceğinden iyi bir puan almak için KPSS sınavını ve kurumun kendi düzenlediği sınavları geçmek gerekir. Yani sadece KPSS sınavını geçmek yeterli değildir. Kurumlar meslek içi sınavlarla kendileri için uygun kişileri işe alır. Örneğin adliyeler ve cezaevleri sınavlarına KPSS ve klavye sınavını kazanmış ayrıca yapılan mülakattan da başarılı şekilde geçen kişiler alınmaktadır. Bazı kurumlarda ise mülakat şartı aranmazken, KPSS sınavında istenilen puanın alınması yeterlidir. KPSS kurs ücretleri daha uygundur. Bilinen dershanelerde dahi 2400 TL. gibi ücretlerde başlar, en çok 6 bin TL. ile 7 Bin TL. arasında seyreder. Ücretler peşin ya da taksitler halinde ödenmektedir.

DGS Dershaneleri

Batıkent dershane önerisi araştırmalarında DGS kursları da aranmaktadır. İki yıllık ön lisans mezunlarının 4 yıllık üniversitelere geçmesi için DGS sınavına girip en az 250 puan alması gerekir. 2500 ile 6000 TL. arasında ücret talep eden dershanelere başvurular yoğun yapılmaktadır. İstedikleri okula giriş yapmak için DGS sınavına giriş için DGS sınavına girmek isteyen ön lisans mezunu ya da son dönem öğrencilerinin, girmek istedikleri üniversiteye geçiş için istenen puanı almak gereklidir. Evinde istediği şekilde çalışmayanların DGS dershanelerinden destek alması yararınadır.

Etüt Merkezleri

Okul müfredatına uygun eğitim veren, okuldaki derslere destek olan etüt merkezleri, yaz tatili dönemlerinde yoğun talep görür. Eğitim-öğretim dönemi içinde de hizmet veren etüt merkezleri öğrencilerin okul öncesi ya da okul sonrası eğitim desteği sağlamaktadır. Etüt merkezlerinde;

 • Okulda işlenen ancak anlaşılamayan konuların tekrarı yapılır.
 • Nasıl daha verimli ve programlı ders çalışılacağı öğretilir.
 • Ödev ve projelere yardım edilir.
 • Öğrencinin eğitici oyunlar ile ilgisi çekilir.
 • Öğrenci bir üst sınıfa hazırlanır.

Batıkent dershane önerisi etüt merkezleri, çalışan anne-babayı pek çok sorumluluktan kurtardığı için de tercih edilmektedir. Derslerdeki konuları bilmedikleri veya derslere yardım etmek için vakit bulamayan ailelerin en büyük destekleri etüt merkezleridir. Etüt merkezi seçiminde dikkat edilmesi gereken ise etüt merkezlerinde oyun ve eğlence faaliyetleri olmasına dikkat edilmelidir. Zira sürekli ders çalışmamak ve dinlenmemek olumsuz durumlara neden olabilir. Etüt merkez ücretleri;

Yaz ayları için 1.000-2.000 TL. arası

Normal eğitim-öğretim döneminde 1.500-5.000 TL. arası değişebilir.