Ankara En İyi Dershane Önerisi

Bir öğrencinin geleceğini daha sağlam temeller üzerine kurması ve sınavlarında daha başarılı olması için aileler, çocukları için en iyi dershane arayışına girmektedir. Özellikle LGS, KPSS gibi hayati önem taşıyan sınavlara hazırlanan öğrenciler için iyi bir dershane önemlidir. Okullardaki eğitimlerin mevcut pek çok şartları sergileyememesi ya da yetersiz olmaları nedeniyle, dershaneler eğitim alanında önemli bir yere sahiptir.

Dershaneler “ Öğrencilerin bir öğretmenin gözetimi altında anlatma, araştırma, küme çalışması gibi yollarla ve türlü eğitim araç ve gereçlerinden yararlanarak ders yaptıkları yer, derslik ve öğrencilere, okul dışında para ile ders veren özel kuruluşlar olarak “ tanımlanmaktadır (TDK).

Çocuğunuz için en iyi dershaneyi nasıl seçersiniz? Kriterler neler olmalıdır?

En İyi Dershane Seçimi Nasıl Yapılır?

Hemen hemen her il ve ilçede eğitim veren bir ya da birkaç dershane olduğunu göz önünde bulundurursak, en iyi dershane seçimini nasıl belirlememiz, hangi kriterleri göz önünde bulundurmamız gerekir?

 • Konum

İlk olarak dershanenin konumu dikkate alınmalıdır. Öğrencinin okuldan ya da evden dershaneye gitme süresini kısa tutmak için okula ya da eve yakın bir dershane seçimi gerekir. Ayrıca araç gürültüsünün ya da yaya trafiğinin çok olduğu bir konumdaki dershanelerde, öğrencilerin derslere odaklanması çok güç olacağından, ana caddedeki dershaneler pek tavsiye edilmemektedir. Daha sakin bir yerde dershane daha verimlidir.

 • Bilinen Bir Dershane Olması

Dershane piyasasında pek çok dershane var. Bunlardan bazıları yıllardır eğitim veren köklü isimler bazıları ise hiç adını duymadığınız dershaneler. Dershanenin Türkiye’de bilindik bir dershane olması daha sağlıklı olsa da, önemli olan dershanenin öğrenciye ne gibi olanaklar sunduğu. Bu yüzden dershanelerin olanaklarını iyice araştırıp en uygun seçim yapılmalıdır. En iyi dershane, en iyi olanakları sunan dershanedir.

 • Uzman Eğitim Kadrosu

Dershane seçiminde bir önemli kriter de öğretmen kadrosudur. Öğretmenin kendi alanında uzman olması ve kendi alanında eğitim vermesi gerekir. Yani normal liselerde olduğu gibi tarih öğretmeninin edebiyat dersi vermemesi gerekir. Güvenilir ve bilgi birikimini öğrencilere en iyi şekilde aktaran öğretmenlerin olduğu dershaneler tercih edilmelidir. Bunun için dershanelere giden diğer öğrencilerden ve diğer öğretmenlerden, dershanenin eğitim kalitesi ve öğretmenlerin eğitim kalitesi hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Fiziki Koşullar

Dershane seçiminde sınıfların büyüklüğü kadar sınıfta hijyen ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı da önemli. Küçük sınıflar, öğrencinin çalışma alanını daraltacağı gibi diğer sınıf arkadaşlarıyla mesafesini de daraltacaktır. Özellikle pandemi sürecinde temizlik ve hijyen önemli kriter haline geldi. Sınıfların ders aralarında temizliğinin yapılıp yapılmadığı, camların düzenli açılarak temiz hava girişinin yapılıp yapılmadığı ve sınıfların düzenli dezenfekte edilip edilmediğini bilmeniz önemli. Ayrıca dershane kantininde satılan yiyeceklerin hijyenik ortamda hazırlanması, poşetlenmiş bir şekilde satılması, tek kullanımlık bardak, çatal ve tabakların kullanılması, kantin temizliğinin düzenli yapılıp yapılmadığı da oldukça önemlidir. En iyi dershane kriterlerinize bunları da eklemeniz gerekir.

 • Rehberlik Sistemi

Dershane seçiminde rehberlik hizmetleri de önemli. Öğrencilerin okuduğu okullarda kalabalık sınıflar, öğretmenlerin birden fazla sınıfta ve farklı alanlarda ders verebilmesi nedeniyle, her öğrenciyle bire bir ilgilenme olasılıkları çok azdır. Ancak, dershanelerde öğretmenler her öğrenciyle tek tek ilgilenerek, onlara özel bir ders programı hazırlamaktadır. Daha sonra kurs süresince öğrencinin, verilen ders programına uyup uymadığını kontrol edilmektedir. Rehberlik hizmetleri sadece dersler açısından değil, öğrencilerin bilişsel ve psikolojik bakımından da gerekli takipleri yapmaktadır. Öğrencilerde herhangi bir sorun tespit edildiğinde, rehber öğretmenin aileyle iletişme geçerek bilgilendirme yapması ve mevcut sorunun değerlendirme yapılarak çözümünün üretilmesi gerekir.

 • Güvenlik Tedbirleri

Bir velinin çocuğu için en iyi dershane arayışında bir önemli kriter de dershanede güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığıdır. Önemli alanlarda ( koridor, dershanenin ön ve arka giriş-çıkışları, kantin vb.) güvenlik kameraları olmalı ve bu kameralar düzenli olarak dershane yönetimince kontrol edilmelidir. Bozuk ya da sahte kameraların kullanılması yasaya aykırı olduğundan bu husus önemlidir. Çalışan ve düzenli kontrol edilen kameraların olması, gerekir. Güvenlik ile ilgili alınması gereken bir tedbir de, biri dershanenin çevresinde diğeri de giriş çıkış kapılarını kontrol eden iki güvenlik görevlisinin olması gerekir. Ayrıca dersi olduğu halde dershaneye gitmeyen öğrencinin önce kendisinin aranarak, kendisine ulaşılmadığı tekdirde ailesinin aranarak bilgilendirme yapılması gerekir. Dershane tercihlerinde çocuğun güvenliğinin de önemli olduğunun unutulmaması gerekir.

 • Veliyi Bilgilendirme

Dershane yönetimince öğrencinin öğrenim durumu, derslere katılımı, dersteki performansı, deneme sınavlarından aldıkları sınav sonuçları, devamsızlığı ve dershanede herhangi bir zorluk yaşayıp yaşamadığı konusunda, hem dersler hem de psikolojik durumu hakkında velilere düzenli bilgilendirme yapılmalıdır. Kaliteli bir eğitim kurumunun bu kriterlere dikkat etmesi ve uyması gerekir. Düzenli bilgilendirme ile veli, çocuğunun durumunu takip edebilirken, iyi bir dershanede çocuğunun eğitim aldığını görüp rahatlayacaktır. En iyi dershane her olanağı sunan dershanedir.

 • Ders Saatlerinin Uygunluğu

Özellikle LGS sınavı yaklaştıkça, öğrencilerin hem okulda hem de dershanelerde çalışma programları daha da yoğunlaşır. Dershanelerin ders ve etüt saatlerini öğrencinin hafta içi okuldan çıkış ve okul ile kurs arasındaki yol durumunu gözeterek ( derse geç kalınmaması için)  ve hafta sonu da öğrencileri için uygun saatleri belirleyerek bir program yapmaları gerekir. Ders programlarını hazırlarken uzmanların tavsiye ettiği verimlilik saatlerine göre düzenleme yapılıp yapılmayacağını öğrenin. Örneğin saat 12:00 ile 14:00 arası problem çözme ve analitik yeteneği kullanmak için en uygun zaman. Sabah 08:00 ile 11:00 arası da uyanıklık vererek kişinin dinamikliğini sağlayan kortizon hormonunun salgılandığı saatler. Bu saatler öğrencinin derse adapte olup, daha iyi verim alabilmeleri için önemli. Bu saatleri gözeterek çocuğunuz için bir dershane bulabilir ya da bu saatlerde eğitim imkânı olup olmadığını sorabilirsiniz.

Dersler arasında kaç dakika mola veriliyor. Pek çok kişi için önemli olmasa da, yorulan insan zihninin kısa molalar vermesi gerekli. Hafta içi okulda yorucu bir gün geçirip hem de dershaneye gitmek öğrenci için daha da yorucu olabilir. Ders arası molaların ne kadar olduğunu da öğrenin. ( 40 dakika ders arası 15–20 dakika mola uzmanların tavsiyesi). En iyi dershane, öğrencinin sağlığını da düşünür.

 • Birebir Eğitim ve Ek Ders İmkânı

Dershane arayışında bir önemli kriter de öğretmenlerin öğrencileri ile birebir eğitim imkânı sunulmasıdır. Öğrenci okuduğu okulda öğretmenleri ile birebir iletişime geçme zorluğu yaşar. Sorduğu sorulara yanıt alamayabilir ya da bazı konular yarım kalabilir. Anlamadığı yerin tekrar anlatılmasına da süre yetmeyebilir.

Özel dershanelerin amacı, her yönüyle öğrencilerle birebir ilgilenerek, okulda anlamadıkları konuları daha iyi şartlarda ve daha verimli anlamasını sağlamaktır. Dershane seçiminde öğrenci ile birebir eğitim imkânı olup olmadığını ve bazı hallerde ek ders imkânı sunup sunmadıklarını da öğrenmeniz gerekir.

 • Deneme Sınavları

Özellikle LGS kursu veren dershanelerde tüm deneme sınavları Türkiye genelinde, aynı gün ve saatte yapılmaktadır. LGS deneme sınavlarında TIMSS ve PISA soruları esas alınmaktadır. Deneme sınavlarının sıklığı, hangi yayınların deneme sınavlarının yapıldığı ve deneme sınav sonuçlarının aileye de bildirilmesi önemlidir. Bu sınavlar gerçek sınavlarla aynı mantıkta yapıldığından, sınavların kaliteli olması gereklidir. Bu da öğrencinin LGS gibi sınavların önemini kavramasını sağlar.

 • Sınıflardaki Öğrenci Sayısı

En iyi dershane arayışındaki bir diğer önemli kriter de sınıflardaki öğrenci sayısı. Bir yanda bir sınıfta 40 kişilik okul, diğer yanda 16 kişilik dershane. 16 kişilik dershanede sağlıklı ve verimli eğitim alma oranı daha yüksektir. (Sınıflardaki öğrenci sayıları yasal mevzuata göre 16 olarak düzenlenmek zorunda) Öğrenci konuları daha rahat anlayabilir, öğretmenine sorduğu sorunun yanıtını daha rahat alabilir. Özellikle öğrenci sayısının az olması nedeniyle öğretmenin öğrencisiyle bire bir ilgilenme imkânı bulacağı butik eğitim uygulaması olan dershaneler tercih edilmelidir.

 • Uygun Dershane Ücretleri

Dershane fiyatları malum tavan yapmış durumda. Bunda maliyetlerin yükselmesi sebep gösterilir çünkü dershaneye alınan cihazların ve ders kitaplarının ücretleri, öğretmenlerin maaşları gibi temel giderler vardır. Dershane fiyatları konuma ve verilen ders niteliğine göre farklılık göstermektedir. Konumu uygun olmayan ve yetersiz eğitim veren bir dershaneye yüksek meblağlar ödenmesi yersizdir. Bazı dershaneler öğrencilere burs imkânı sağlamaktadır. Maddi durumunuzu zorlamayan ve iyi eğitim veren bir dershane bulmanız yararınıza olacaktır.

Dershaneler Neden Önemlidir?

Dershaneler, öğrencilerin okulda anlayamadıkları konuların tekrarını sağlayarak, daha iyi öğrenmelerini sağlayan eğitim kurumlarıdır. Öğretmenleri de kendi alanlarında uzman, birikim sahibi öğretmenlerdir ve iyi bir eğitim vermek için çaba gösterirler. Evde ders çalışmanın ve soru çözmenin zorluğunu yaşayan öğrenciler için, dershaneler daha fazla yarar sağlar. Evde 10 soru çözebilirken, dershanede anlayarak 20–30 soru rahatlıkla çözülebilir. Sınavlara daha iyi çalışmak, okuldaki notları yükseltmek için dershaneler oldukça faydalıdır. Ancak, çocuğum evde çalışmıyor belki dershanede çalışır mantığıyla da göndermek sakıncalı. Anlaşılmayan konuların tekrarını yapmak, daha az mevcutlu bir eğitim kurumunda ders görmek, özellikle önemli sınavlarda faydalı olmaktadır.

Dershanelerde derse girilecek gün ve saat, öğretmenler tarafından belirleneceği için, bir düzen ve disiplin içinde çalışılmasını sağlar. Deneme sınavları öğrencinin sadece kendi durumunu değil, diğer öğrencilerin yani rakiplerinin durumunu da görmesini sağlayarak, daha iyi çalışma isteği uyandıracaktır. Okullarda belli bir müfredata bağlı kitaplarla eğitim verilir. Ancak dershanelerde daha zengin eğitim kaynakları mevcuttur (test kitapları, farklı eğitim kaynakları). Ayrıca herhangi bir nedenden (sağlık sebepleri vb.) dolayı dershaneye gidemeyen öğrenci için, yine öğretmenlerle çevrimiçi canlı ders yapabilme imkânı da sunulmaktadır. Bu da fiziki ortam harici, kişisel ders almak gibi bir durum yaratacağından, daha verimli bir ders ortamı sağlanabilir.

Bir cevap yazın