Odtülüler Dershanesi Sınav Sürecinde Neler Sağlıyor?

Öğrenci yaşamını yakından ilgilendiren tüm sınavlardaki başarı kriterimiz, öğrencilerimizi prestiji ve akademik eğitim kalitesi yüksek olan okullara yerleştirmektir. Sınavlar ülkemiz eğitim sisteminin merkezi bir parçasıdır. En iyi sonuçları alanlar en prestijli ortaokullara, liselere, kolejlere ve üniversitelere girerler ve bu da ilerleyen yıllarda nasıl bir hayat yaşanacağının, ne derece iyi işlerde çalışılacağının ilk ve belirleyici adımıdır.
Çoğu aile, çocukları için belirledikleri hedeflere ulaşmasına yönelik sınava hazırlanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir dershane seçimi yapar. Bu hem çocuğun eğitiminin sınavın içeriğine uygun olmasını sağlar hem de ebeveynlerin kabul stratejilerine ilişkin dershane idari kadrosunun tavsiyelerinden maksimum düzeyde yararlanmalarını sağlar.
Bunun bilincinde olarak takip ettiğimiz öğretim tanımı ; entelektüel gelişimin olağan seyrinin, eylemsellikten ikonikliğe ve dünyanın sembolik temsiline doğru ilerlediği günümüzde sıradan ve alışılagelmiş eğitim öğretim biçimleri ile istenilen başarının elde edilemeyeceğidir. Bu yöntemlerle elde edilmiş bir başarı olsa dahi geçici olacak, ilerleyen safhalarda muhtemelen mesleki başarısızlığa yol açacaktır. Bu nedenle benimsemiş olduğumuz “belleğe yerleştirme” yöntemleri ile öncelikle öğrencilerimize bu güne kadar dayatılmış olan ezbere dayalı sistemleri kafalarının içerisinde değiştirmemiz ve dönüştürmemiz gerekmektedir.
Problem çözücü olarak öğrencilerin velileri yada eğitmenlerini görmeleri algısını aşarak kendi kendilerini yeterli kılmak ve bu fikri zihinlerinde prensip haline getirmek en önemli gerekliliktir. Hayatta var olan 2 hakikatin farkında olmak gerekir. Bunlardan birincisi Yaşamsal dünyanın yani günlük pratik yaşantımızın durumsal gerçeklikleri diğeri ise bilimsel gerçekliklerin pratik yaşamımıza entegre edilmesidir. Öğrencilerimiz adına bilimsel gerçeklikleri günlük yaşamlarına uyarlayabilmek adına tüm dünya eğitim sistemlerindeki yenilik ve değişimleri ülkemiz koşullarına uyarlanmış haliyle sınavlara hazırlık süreçlerinde kendilerine özümsendiriyoruz. Ayrıca, yeterliliğin geliştirilmesi ve (belki daha önce gizli kalmış) güçlü yönlerin belirlenmesi için bir kaynak olarak hizmet etmek üzere öğrenci öğrenme stilleri, yetenekleri ve ilgileri için uygun alanlar sağlayarak öğrencilerimizin kendilerinde saklı olan cevheri keşfetmelerini sağlıyoruz.
Gelişen teknolojik şartlara uyum sağlamak adına internet teknolojilerinin ve yapay zekanın öğrenci eğitim öğretimine katkı sağlayacak tüm olanaklarından faydalanıyoruz. Öğrencilerimizin bu teknolojiyi sadece bir haberleşme ve sosyalleşme aracı olarak görme eğilimlerini bir kenara bıraktırarak, asıl fayda sağlayacak yönlerini benimsemelerini ve farketmelerini istiyoruz. Bu nokta sınav sürecinde öğrencilere oldukça yardımcı olarak zaman tasarrufunu maksimum düzeye çıkaracaktır. Konsantre konusunda sorun yaşayan öğrencilerimizin zorlayarak ders çalıştırıldığında öğrenilecek faydanın oldukça düşük olacağının bilincinde olduğumuzdan, kendileri ile özel olarak ilgilenip, ne kadar süre çalışma yapmaları, hangi zamanlarda ve ne kadar süre ile istirahat etmeleri gerektiği konusunda rehberlik hizmeti vererek en üst düzey faydayı sağlıyoruz.
Bir anıyı ilk kez hatırladığınızda, beyninizde nöral yol adı verilen kısa bir “yoldan” geçer. Aynı bilgiyi her hatırladığınızda, o hafızanın aynı yolda ilerlemesi kolaylaşır. Kendi kendini test etme, bilgileri hatırlama alıştırması yapmanın en iyi yollarından biridir. Bu bakımdan ders tekrarları ve deneme sınavları ile öğrenilen bilgileri defalarca pekiştirerek hafızada kalıcı bir hal almalarını amaçlıyoruz.

 

Bir cevap yazın